طریقه استفاده از قالب محرم 1


نصب قالب اصلی وبلاگ :

 1. وارد سایت بلاگفا شده ٬ نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید و وارد کنترل پنل وبلاگتان شوید.
 2. به قسمت ویرایش قالب رفته و گزينه ويرايش قالب وبلاگ را انتخاب كنيد تمام کدهای موجود را پاک کنید.
 3. کدهای زیر را کپی کرده و جایگزین کدهای بلاگفا کنید.

نصب قالب آرشیو وبلاگ :

 1. به قسمت ویرایش قالب رفته گزينه ويرايش قالب آرشيو را انتخاب كنيد تمام کدهای موجود را پاک کنید.
 2. کدهای زیر را کپی کرده و جایگزین کدهای بلاگفا کنید.

نصب قالب صفحات جداگانه وبلاگ :

 1. به قسمت ویرایش قالب رفته گزينه ويرايش قالب صفحات جدا را انتخاب كنيد تمام کدهای موجود را پاک کنید.
 2. کدهای زیر را کپی کرده و جایگزین کدهای بلاگفا کنید.


Copyright © 2007 - 2008 - AllTheme .Blogfa.com